Staré Hradisko - Keltské oppidum

Staré Hradisko je nejvýznamnější keltské oppidum na Moravě. Oppidum se rozprostírá na ploše 37 ha, ohraničené 2800 m dlouhým opevněním. Dále je rozčleněno na vlastní vnitřní areál (22, 5 ha), východní předhradí (1 ha) a rozlehlé západní předhradí (13,5 ha), ze kterého původně vycházely dvě vstupní brány. Západní předhradí oddělovalo od vnitřního areálu zdvojené opevnění o délce 500m. Existenci oppida lze datovat do období 2. a 1.století př.n.l., údajně ho mělo obývat až 5000 obyvatel. Plocha hradiště byla souvisle zastavěna hospodářskými dvorci. První výzkumy Starého Hradiska se rozeběhly počátkem 20. století, systematický průzkum zde probíhal v několika vlnách, od 30. až do 90. let minulého století. Práce archeologů odkryla důkazy o činnosti dílen na zpracování jantaru, lití barevných i drahých kovů, výrobu keramiky, mincoven … Podstatnou část nálezů tvoří zbraně, železné nástroje, kování, mince, keramika, ale též šperky a další umělecké předměty. Nálezy ze Starého Hradiska tvoří součást stálé expozice Muzea Boskovicka – Keltové na Starém Hradisku

 

 

GPS souřadnice vrcholu:

49.4981544N, 16.8956972E

 

 

MTB tip:

http://www.cykloserver.cz/f/4cbf197423/

 

Vzdálenost: 60 km / Stoupání: 1227 m

 

Zajímavá místa na trase:

Plumlovská přehrada

Obrova noha (13. vrchol VKDV)

Zámek Plumlov

 

 

 

Cykloturistický tip:

https://mapy.cz/s/ukf9

 

Vzdálenost: 63 km / Stoupání: 800 m

 

Zajímavá místa na trase:

Plumlovská přehrada

Obrova noha (13. vrchol VKDV)

Zámek Plumlov

 

 

 

Turistický tip:

https://mapy.cz/s/ukkz

 

Vzdálenost: 13,5 km / Stoupání: 280 m

 

Zajímavá místa na trase:

Tábor Okluky

Sudánka pod Vlčí jámou

 

 

 

Staré Hradisko (foto: www.turistika.cz)